Prenumerera på nyhetsbrevet!

FISKEBLOGGAR

reduktionsfiske

Varför är ett stark rovfiskbestånd viktigt för våra sjöar?

På Sportfiskemässans stora scen kommer ”Lubomir ”Lubbe” Pytel tillsammans med Magnus Böklin och Jesper Björk Rengbrandt från Klara Vatten berätta om mekanismerna bakom den intressanta fiskevårdsåtgärden reduktionsfiske, och varför rovfiskbeståndet är så viktigt för den ekologiska balansen i ett vatten. Kanske har du hört talas om ”reduktionsfiske”, alltså att man fiskar bort delar av en

FILM: Reduktionsfiske är räddningen

Kanske har du hört talas om ”reduktionsfiske”, alltså att man fiskar bort delar av en dominerande art i försök att återskapa den ekologiska balansen i en sjö. Lubomir ”Lubbe” Pytel har träffat gänget bakom Klara Vatten som genom engagemang och kunskap, om både vattenmiljöer och sportfiske lyckats bra med metoden. Se filmen här. Vill du

Fiskbarriär blev dödsfälla för abborrar

I början av april dog mängder av abborrar i en gallerförsedd passage mellan Bergundasjöarna som Växjö kommun byggt för att stoppa vitfisk. Gallret ersattes snabbt med sten och sedan dess har inga fler abborrar dött.

Reduktionsfiske ger klart vatten

Den omedelbara effekten av reduktionsfiske är ett klart vatten. Siktdjupet i Trummen i september brukar ligga på omkring 50-100 centimeter. Nu är det 200 centimeter. Under vår och sommar har man i Växjö låtit genomföra reduktionsfiske av vitfisk i sjön Trummen. Medelhalten av fosfor i Trummens utlopp vid Linnéträdgården har minskat till hälften, vilket bidrar till att vegetationsområdet

Reduktionsfiske även i Växjö

Att fiska bort stora mängder mört och braxen för att förbättra vattenkvaliteten i sjöarna är en metod som blivit allt populärare. Nu senast är det Växjö kommun som startat utfiskning i Växjösjön. Reduktionsfiske började prövas i Finjasjön i Skåne för tiotalet år sedan och några år senare introducerades metoden även i Skånes största sjö, Ringsjön.

Reduktionsfiske av vitfisk fungerar

Reduktionsfiske kan hjälpa mot övergödning, i alla fall på kort sikt. Det är resultatet från en litteraturstudie av forskningsstiftelsen MISTRA. Rovfiskar äter mört och braxen, som äter djurplankton som äter växtplankton. Om mängden rovfiskar minskar, ökar mängden ”vitfisk” och då äts fler djurplankton upp. Då ökar plötsligt mängden växtplankton, vilket kan leda till algblomning. Metoden

Fiska bort fosforn

Att fiska upp vitfiskar som mört och braxen är det överlägset billigaste sättet att fånga upp näringsämnen ur havet. Det fick finska yrkesfiskare lära sig på ett seminarium i Österbotten. Våra övergödda hav och sjöar håller alltför stora mängder av vissa fiskarter. Den ekologiska balansen är kraftigt rubbad och för att återställa den krävs i

Annonser

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Laddar