Just nu:
Annons
Bättre marint skydd i Öresund

Bättre marint skydd i Öresund

Det marina ekosystemet i Öresund är unikt. Öresund är ett ekosystem där ett snart hundraårigt bottentrålningsförbud bidragit till att naturvärdena har bevarats.Regeringen har beslutat om att ge Länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett...