Just nu:
Annons
Restaurering i Mjällån ska ge mer öring

Restaurering i Mjällån ska ge mer öring

Delar av Mjällån i Västernorrland har restaurerats under denna sommar. Den kraftigt flottledsrensade ån ska därmed på sikt kunna producera mer fisk.Mjällån är ett 41 km långt biflöde till Ljustorpsån som i sin tur rinner ut i Indalsälven nedanför Bergeforsens...
Ståstorpsån restaureras

Ståstorpsån restaureras

En av de så kallade Trelleborgsåarna, Ståstorpsån, ska restaureras på initiativ av markägarna i ett nystartat vattenvårdsprojekt. Enligt Sportfiskarna är planen att hela vattendraget ska återställas.Ståstorpsån utgör tillsammans med de övriga vattendragen kring...
Gott om yngel i restaurerade öringsbäckar

Gott om yngel i restaurerade öringsbäckar

Under försommaren har ett antal vattendrag på Gotland elfiskeinventerats. Syftet med elfisket var att följa upp dom fiskevårdsåtgärder som genomförts under de senaste åren. Resultaten är goda.I Kvarneån, Snoderån, Sandaån, Gothemsån och Histillesån har olika...
20 mil flottleder ska återställas

20 mil flottleder ska återställas

I projektet ReBorN ska 20 mil flottleder i Västerbotten och Norrbotten återställas. Målet är att storsatsningen är klar om tre år och att fisk och andra djur kommer att gynnas.Flottningsepoken förstörde mängder av viktiga miljöer i Västerbottens och Norrbottens...