Just nu:
Annons
Restaurering av Mörrumsån

Restaurering av Mörrumsån

Vissa kvarnrännor, fiskfällor och flottningsleder fyller idag ingen funktion, utan begränsar istället biodiversiteten i Mörrumsån. Detta ändrar nu Mörrums Kronolaxfiske på genom ett återställingsprojekt.I samarbete med Länsstyrelser och markägare har Mörrums...
Mera mal i Nyköpingsån

Mera mal i Nyköpingsån

Det långsiktiga målet för Sportfiskarnas nya projekt är att malen ska bli en vanlig fisk i delar av Nyköpingsån. Så vanlig att man kanske till och med kan bedriva sportfiske på den.Sportfiskarna har beviljats medel för att driva ett treårigt malprojekt i Nyköpingsåns...
Ålgräsängar restaureras

Ålgräsängar restaureras

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu 3,2 miljoner kronor till ett projekt för att restaurera ålgräsängar i Östersjön.Grunda kustnära havsmiljöer kan liknas vid barnkammare och skafferi för såväl fisk som många olika typer av bottenlevande djur liksom för flera...