Prenumerera på nyhetsbrevet!

FISKEBLOGGAR

Sik

Annons

Skräcken för gäddor ger upphov till syskonarter av sik

Kan skräcken för farliga gäddor göra att sikbestånden i våra stora sjöar börjar dela upp sig i olika arter? En ny studie av forskare vid SLU och Umeå universitet tyder på det. Det har länge varit känt att arter som sik och röding kan dela upp sig i lokala former som har olika levnadssätt och

Forskning tog sikte på sik – spårade fiskens ursprung

Siken är måhända inte den mest populära sportfisken – men det gör den inte mindre värdefull som art. Nu vet svenska forskarna mer om den. Kunskapen om sikens vandringsbeteenden och ursprung är högst begränsad. Men med anledning av att bland annat MSC (Marin stewardship council) har miljöcertifierat trålfisket efter löja så är det viktigt att

Sikens vandringar följs med radiosändare

Femtio sikar har märkts med radiosändare i en unik studie utanför Piteå. Länsstyrelsen i Norrbotten hoppas därigenom kunna följa sikens vandringar förbi Porsnäsdammen och vidare upp i Alterälven.

Jättesik från Norrbotten

Pierre Rynbäck fick känna en oväntad tyngd i den hårtunna linan när han i lördags fiskade agnmört till gäddmete. Först trodde han på en större abborre men såg snart att den lilla mormyskan hade fallit en enorm sik i smaken!

Vårmeta siken!

Siken är nu aktiv i sitt födosök och en av vårvinterns populäraste arter. Men vad ska man tänka på om man vill ge sig ut för att testa lyckan? Henrik Alp bjuder här på en kort introduktion till kustmete efter sik.

Kikmeta siken från isen

Det är sällan man kommer så nära ett napp som vid kikmete efter sik. Och att befinna sig en halv armlängd från händelsernas centrum kan ibland kännas olidligt spännande. Nu är fisket som bäst och Per Segerkarl berättar hur det går till.

Fiskefria områden ger fler och större fiskar

Fiskbestånd kan återhämta sig snabbt om fångstförbud införs. Det framgår i en utvärdering som Sveriges Lantbruksuniversitet utfört. Rovfiskarnas positiva utveckling minskade dessutom förekomsten av fintrådiga alger.

Sälarna tar all sik i östra Östersjön

Det kommer oroande rapporter från nätfiskarna i finska Jakobstad. Enligt Yle Nyheter gör den stora sälstammen att fisket efter sik nästan blir helt omöjligt. Jakobstad ligger ungefär i höjd med Umeå, med kust mot Bottenviken, och höstfisket efter sik är traditionellt mycket viktigt för de lokala fiskarna. Men det har blivit allt sämre och i

Siken giftig även i Vättern

Nyss kom en rapport som visade höga halter av dioxin och PCB i vänersik. Nu visar det sig att samma sak gäller i siken från Vättern. Fisken får därmed inte säljas som mat. Livsmedelsverkets utvärdering av sik från Vänern och Vättern gav inga trevliga resultat. I båda sjöarna överskrider halterna fortfarande vad som är tillåtet

Annonser

Laddar