Just nu:
Annons
Restaurering av Mörrumsån

Restaurering av Mörrumsån

Vissa kvarnrännor, fiskfällor och flottningsleder fyller idag ingen funktion, utan begränsar istället biodiversiteten i Mörrumsån. Detta ändrar nu Mörrums Kronolaxfiske på genom ett återställingsprojekt.I samarbete med Länsstyrelser och markägare har Mörrums...