Just nu:
Annons
Sommen får 40 000 nya ålyngel den 10 juli

Sommen får 40 000 nya ålyngel den 10 juli

Den 10 juli släpps 40 000 ålyngel ut i Sommen. Tekniska verken genomför utsättningarna som en kompensation för den skada som vattenkraftverken gör.Tekniska verken kommer att sätta ut 40 000 ålyngel den 10 juli. Detta görs för att kompensera för dom fullvuxna ålarna...
Så ska Yxern räddas

Så ska Yxern räddas

Konsultföretaget Calluna är nu klar med sin förstudie om hur sjön Yxern kan räddas. Huvudförslaget är att sjöns regleringsdamm rivs och ersätts med en naturlik tröskel.Förstudien har tillkommit på uppdrag av Västerviks och Vimmerbys kommun i syfte att förbättra...
Nytt förslag ger hopp om Yxern

Nytt förslag ger hopp om Yxern

I fredags hölls ett möte om den misshandlade sjön Yxern. Då presenterades ett förslag som under en övergångsperiod skulle ge ett tidsbegränsat tillstånd att avvika från de bestämmelser som tillåter att sjön torrläggs. Förslaget fick bred uppbackning och kan ge Yxern...