Prenumerera på nyhetsbrevet!

FISKEBLOGGAR

utrotningshotad

Annons

Politiker festar på utrotningshotad art

Den 28 oktober vankas det stort ålagille hos Mjällbymoderaterna. På inbjudan står det att den som inte ”tål eller gillar” ål kan erbjudas ett köttalternativ. Med tanke på att ålen klassas som akut utrotningshotad kanske det även finns andra orsaker till att någon vill avstå.

Ålkampanj för fiskhandlare

Ålbeståndet är allvarligt hotat. Nu informerar landets länsstyrelser fiskhandlare som köper ål att de måste ta reda på hur ålen är fiskad. P4 Malmö har gjort ett radioinslag om detta. Om man inte har ett särskilt tillstånd, råder det fiskeförbud på ål. Men det finns ett illegalt fiske. Detta vill man stoppa och då är det lättare

Lista: 10 jättearter i fara

Amazonas, Mekongfloden och Kongodeltat hotas av jättelika kraftverksamdammar. Världens 10 största sötvattenarter kan utrotas och en tredjedel av världens färskvattenarter är i fara. Enligt IUCN, International Union for Conservation of Nature, handlar det om totalt om över 450 gigantiska dammbyggnationer som planeras. Några av världens största sötvattensfiskar lever i de vattensystem där det planeras mest utbyggnader.

Hårdför sportfisk nära utrotning

Humpback masheer är en av världens största och mest hårdföra sportfiskar som lever i sötvatten. Nu är den nära utrotning från sina områden i Indien. Masheer är karpfiskar som lever i Asien. De har en enorm styrka och är ofta vackert skrimrande i olika färger. Den allra största arten är humpback mssheer som bara finns

32 fiskarter rödlistade

Vad har pigghaj, lyrtorsk, håbrand, ål, brugd och storfjällig skoläst gemensamt? Jo, de är alla klassade som akut hotade på Artdatabankens rödlista. Akut hotad är den högsta klassen på rödlistan. Nästa läge är nationellt utdöd. På rödlistan, men med något lägre varningsflagg finns tyvärr ytterligare 26 fiskarter. Några av arter var det inte så länge

Arga ålfiskare i aktion för ålen

Förra veckan släpptes 2000 ålar ut i Stockholms Ström av arga ålfiskare. Aktionen var till för att sätta fokus på att staten inte tar ansvar för den utrotningshotade ålen. Ålfiskarna kräver att staten tillför tillräckliga ekonomiska medel för räddningsaktioner och framtvingar vattendomar som innebär att vattenkraften tar sitt ansvar för fiskarternas överlevnad. Enligt fiskarna dör

Laken på nedgång

Laken, vår enda sötvattenslevande fisk ur torsksläktet, är på tillbakagång.  Nedgången har flera orsaker, bland annat ökande vattentemperaturer, men det kan inte uteslutas att ett för hårt uttag via sportfiske kan ha bidragit i vissa vatten. Laken är sedan 2010 rödlistad som ”Nära hotad” då minskningen förutsätts fortsätta. I Storfiskregistret kan man även se hur

Blåfenad tonfisk snart utrotad

Den blåfenade tonfisk är en stor, långlivad fisk som normalt lever i stora stim, bland annat i medelhavet. För att kunna få en bild till fotoprojektet Wild Wonders of Europe, fick fotografen ta bilden i en tonfiskodling. Han hittade inga vilda fiskar. Den blåfenade tonfisken kan bli upp till 30 år gammal och den hittills

Annonser

Laddar