Just nu:
Annons
Bidrag ska underlätta fiskvandring i Skåne

Bidrag ska underlätta fiskvandring i Skåne

Länsstyrelsen i Skåne har mottagit 2.6 miljoner kronor för att skapa fria vandringsvägar och ökad biologisk mångfald i skånska vattendrag. Bidraget kommer från Havs- och vattenmyndigheten och projektet pågår fram till 2020.Fria passager saknas i många av Skånes...
Det flödar fint i Gothemsån

Det flödar fint i Gothemsån

I höstas rev Sportfiskarna ut ett vandringshinder i Gothemsån på Gotland. Först nu finns vatten nog i ån för att se de positiva effekterna.Gothemsån är Gotlands största vattendrag med ett avrinningsområde som upptar en stor del av mellersta Gotland. I likhet med de...
Fortfarande kritiskt för ålen

Fortfarande kritiskt för ålen

Läget är fortfarande kritiskt för den europeiska ålen, trots att det är åtta år sedan EU antog en plan för att skydda och stärka beståndet. I Sverige pekas framförallt vattenkraften och illegalt fiske ut som problemområden.På uppdrag av regeringen har Hav, Havs- och...
Fria vandringsvägar i Lillån

Fria vandringsvägar i Lillån

Sommenöringen har åter fria vandringsvägar i Lillån i Boxholm, då båda dammarna nu har åtgärdats.Den övre dammen öppnades upp för en tid sedan genom en ny fiskväg. Nu har även det nedre vandringshindret, Huru damm vid Strålsnäs, tagits bort enligt tillstånd från mark-...

Kvarndamm rivs för aspen

Nu blir det betydligt större lekområden för asp i uppländska Sävaån då Sportfiskarna ska riva ut delar av en gammal kvarndamm och skapa fria vandringsvägar.Under Sportfiskemässan 2014 samlade Sportfiskarna in pengar på temat ”Hjälp oss riva dammarna”. De insamlade...