Just nu:
Annons
Ny bäckfåra ger idyll i Bollnäs

Ny bäckfåra ger idyll i Bollnäs

Den senaste månaden har grävmaskiner siktats vid Långnäs. Bollnäs kommun bygger en vandringsväg mellan Vågen och Varpen.Som det ser ut i dag är vandringsmöjligheterna enkelriktade, det går att simma ut från Vågen men inte tillbaka igen,– Det här innebär att allt...
Rikedomar i rinnande vatten

Rikedomar i rinnande vatten

WWF, Älvräddarna, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen pekar på att en miljöanpassning av vattenkraften i Sverige kan ge totalt mer än 11 000 sysselsatta under arbetena med att miljöanpassa vattenkraften, och över 6 500 jobb efteråt i from av näringar med...
Västerås vill värna vattenmiljöer

Västerås vill värna vattenmiljöer

Västerås stad och Mälarenergi har skickat in en ansökan om EU-bidrag för åtgärder som ska leda till en friskare och mer levande Mälaren.Åtgärderna är flera och ska bidra till bättre vattenkvalitet i Västeråsfjärden samt skapa möjligheter för fisk och fauna att vandra...

Kryphål för vattenkraften

Den norska regeringen har öppnat upp ett kryphål för kraftindustrin, genom att undanta gamla kraftverk från kraven i den nya vattenförvaltningen. Illavarslande, menar Älvräddarnas Christer Borg.Norge är inte med i EU, men har ändå beslutat att implementera EU:s...