Just nu:
Annons

Vindkraftsparker drar till sig säl

Områden runt vindkraftverk till havs blir per automatik trålningsfria zoner. Detta leder till lokalt ökad fiskpopulation, något som sälar också har uppmärksammat. Det rapporterar Jaktjournalen.Det är gråsälar och knubbsälar längs med engelska och nederländska kusten...

Ny prövning för vindkraft till havs

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har de senaste veckorna yttrat sig i tre miljöprövningsmål som rör havsbaserad vindkraft.  Man har en mer restriktiv hållning i två fall och är mer positiv i ett fall.– Vi kan inte säga något generellt ja eller nej till havsbaserad...

Studie om vindkraftparks påverkan på fisk

Vindkraftsparken Lillgrund i Öresund lockar till sig bottenlevande fisk och leder till ett ökat undervattensbuller. Det finns också tecken på att ålar kan påverkas i sin vandring till lekområdena i Sargassohavet. Det visar den rapport som Havs- och vattenmyndigheten,...

Hur ska Bottniska viken användas?

Kan vindkraftsparker, yrkesfiskare och sjöfart samsas i havet – utan att skada ekosystemen? Frågan sätts i fokus på dagens dialogmöte ”Havsplanering – för blå tillväxt och levande hav” i Sundsvall.– HaV har tillsammans med kustlänsstyrelserna fått i uppdrag av...

Vindkraft och marint liv

De flesta negativa effekterna av havsbaserad vindkraft är små eller går att undvika med relativt enkla medel. Det säger Havs- och vattenmyndigheten och hänvisar till en ny forskningsrapport från kunskapsprogrammet Vindval.Enligt rapporten från kunskapsprogrammet...