vertikalfiske efter gös Peter Söder fick en drömgös på vertikalfiske i Storsjön.[/caption] " /> "Ett gigantiskt eko" | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
”Ett gigantiskt eko”
vertikalfiske efter gös

Peter Söder fick en drömgös på vertikalfiske i Storsjön.

Efter en dags trögt vertikalfiske på Storsjön i Gävleborgs län uppenbarade sig plötsligt det Peter Söder letat efter. Ett gigantiskt eko skvallrade om storgös under båten.
Gävlebon Peter Söder skickade ner jiggen strax ovanför fisken som stod parkerad fem meter under ytan. Han behövde inte vänta länge.
– Efter ett brutalt hugg och en kamp på cirka tio minuter kunde jag landa fiske, berättar han i sin fångstanmälan.
Fisken vägde 10,24 kilo och mätte 101 centimeter. Som alla anmälare i Recordfisken kan Peter se fram emot ett gratis bete från Abu.
Läs mer om Recordfisken.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta