Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige nicander
EU-direktiv styr sälpopulationen

Älskad och hatad. Frågan om hur stor inverkan den mycket stora sälstammen har på våra fiskbestånd rör upp känslor och svaren är fler än frågorna. (Foto: Anders Nicander)

”Ytterst är det EU:s habitatdirektiv som sätter ramarna för sälstammarnas utveckling. Och det säger att sälstammarna ska utvecklas utifrån sina ekologiska förutsättningar, vilket betyder att man inte ska ta några socioekonomiska hänsyn i de långsiktiga målen.”
Så säger Tero Härkönen från Naturhistoriska riksmuseet enligt tidningen Våra fiskevatten. Till den stundtals mycket hätska debatt som rasat här och på många andra fiskerelaterade sajter kan vi alltså lägga det faktum att EU fastslagit att sälens naturliga utbredning står över mänskliga behov och önskemål.

I samma artikel som publicerades i december 2011 kan man läsa att man från Jägareförbundets sida ser ett alldeles för krångligt regelverk som orsaken till att de sälar som myndigheterna trots allt beviljat skyddsjakt för inte skjuts.
Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta