[/caption] " /> EU har dålig koll på överfisket | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
EU har dålig koll på överfisket

Ett syfte med studien är att se om EU:s fiskeregler som infördes på 80-talet för att förhindra överfisket har gett något resultat, och det enkla svaret är nej. I rapporten framhävs nu att det är viktigt att snabbt se över regelverket.

Europeiska fiskeflottor ignorerar fiskekvoter för känslig djuphavsfisk. Vissa länder tar upp 28 gånger mer fisk än de får, och EU är för dåliga på att kontrollera att fiskereglerna följs. Detta skriver Sydsvenskan och hänvisar till en ny studie.
En europeisk fiskeflotta tar i genomsnitt upp 3,5 gånger mer djuphavsfisk än vad EU tillåter. Detta enligt en studie genomförd av ett internationellt nätverk av forskare, där Stockholms universitet bidrar för Sveriges del.
Nu jobbar EU med att förändra lagstiftningen och denna vecka diskuterar Europaparlamentet ett förslag från EU-kommissionen om att förbjuda fiske med bottentrål.
– Det skulle göra stor skillnad, bottentrål är en väldigt destruktiv metod, säger Alex Naver, som är pressekreterare för Miljöpartiets EU-parlamentariker Isabella Lövin till Sydsvenskan.
Det kan dock ta flera månader innan förslaget i bästa fall blir till lag, men processen är påbörjad.
Läs mer i Sydsvenskan.
Här hittar du fler notiser om bottentrålning.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta