Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
EU kan rädda tonfisken

Eftersom det internationella samfundet misslyckats med att skydda tonfisken bör EU göra det. Det skriver Isabella Lövin och hennes kollega Raul Romeva Rueda i ett brev till EU:s fiskekommissionär.
Den atlantiska stammen av blåfenad tonfisk hotas av utrotning. EU försökte därför få upp den på CITES-listan över arter som är förbjudna att handla med. Men efter kraftfullt lobbyarbete, framförallt av Japan där tonfisken är hårdvaluta, fick tonfisken stanna utanför listan. Lika illa gick det för hammarhaj och vitspetsig oceanhaj, som offrades för hajfenssoppans skull.
Det katastrofala misslyckandet har fått Isabella Lövin och hennes spanska kollega i EU-parlamentet, Raul Romeva Rueda, att skriva till fiskekommissionären Maria Damanaki. I brevet föreslår de att EU på egen hand bör införa förbud mot industriellt fiske efter blåfenad tonfisk, samt förbjuda  exporten av arten utanför EU.
Svenne Andersson

Isabella Lövin och en kollega i EU-parlamentet skriver att EU har möjlighet att själv rädda tonfisken.

Isabella Lövin och en kollega i EU-parlamentet skriver att EU har möjlighet att själv rädda tonfisken.

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta