Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Morgan Fihn
EU-pengar till norrlandsvatten

300 vandringshinder skall bort i Norr- och Västerbotten.

EU-kommissionen har beviljat drygt 4 miljoner euro till naturvårdsprojektet ReMiBar. Syftet med projektet är att minska antalet vandringshinder i fem stora vattensystem i Norr- och Västerbotten orsakade av trummor och dammar.
Projektet, som startade den 1 september och ska pågå under fem år, är ett av Sveriges största åtgärdsprojekt i sötvatten. Trafikverket är projektägare men i samarbetet ingår även länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Skogsstyrelsen, SCA Skog i Norrbotten och Västerbotten, Holmen Skog, SveaSkog i Norrbotten och Västerbotten.
Arbetet sker inom Natura 2000-vattendrag och målet är att öka förutsättningarna för de utpekade arterna lax, flodpärlmussla, stensimpa och utter samt deras livsmiljöer. Totalt ska drygt 300 vandringshinder undanröjas.
De vattensystem som berörs av projektet är Ängesån (del av Torne- och Kalix älvsystem), Råneälven, Varjisån (del av Piteälven), Lögdeälven och Sävarån.
– En viktig del av projektet är också den informations- och utbildningsinsats som vi kommer göra, säger Niklas Kemi, miljöspecialist på Trafikverket.

I den ingår bland annat att anordna utbildningar, seminarier och exkursioner riktade mot entreprenörer, väghållare, markägare,  myndigheter med flera för att undvika att vandringshinder uppstår i framtiden. Projektet kommer också att bygga upp demonstrationsytor i både Norrbotten och Västerbotten för att visa på hur man kan bygga så vandringshinder undviks.
Vill du lära dig mer om vandringshinder och vattenkraft? Klicka här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Hanna Nordstrand med en bjässe från Grycksbo. Foto: Privat
Tusentals vill fiska i Grycksbo – stugor efterlyses

Sportfisket upplever en sällan skådad boom. Ett av områdena som invaderas av gäster från när och fjärran är Grycksbo utanför Falun. Det fattas i själva verket boenden för att kunna ta emot alla gäster.

Det är Grycksbo fiskeklubbs ordförande Hanna Nordström som uppmanar stugägare att höra av sig till dem. Grycksbo fiskeklubbs egen stuga vid Svarttjärn är exempelvis uppbokad varje helg hela säsongen ut.
– Vi vill ju såklart hjälpa dem att kunna vara här och fiska, säger ordförande Hanna Nordstrand till Dalarnas Tidningar.

Hon berättar också att Stensjön och dess närliggande sjöar besöktes av över 15 000 fiskare förra sommaren.
– Det är jätteroligt. Folks sug efter stora fiskar är stort och här i Stensjön finns till exempel grova fiskar som regnbågen och rödingen utplanterade, förklarar Hanna.
För Fiskejournalen berättar också Hanna att klubben satsar på att göra fisket ännu mer tillgängligt.
– Vi bygger ut handikappanpassade platser i våra vatten, tre av dem är redan klara, hälsar hon.

Här på klubbens hemsida hittar ni mer information!

 

Du kanske även gillar detta