Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
EU-pengar till norrlandsvatten

300 vandringshinder skall bort i Norr- och Västerbotten.

EU-kommissionen har beviljat drygt 4 miljoner euro till naturvårdsprojektet ReMiBar. Syftet med projektet är att minska antalet vandringshinder i fem stora vattensystem i Norr- och Västerbotten orsakade av trummor och dammar.
Projektet, som startade den 1 september och ska pågå under fem år, är ett av Sveriges största åtgärdsprojekt i sötvatten. Trafikverket är projektägare men i samarbetet ingår även länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Skogsstyrelsen, SCA Skog i Norrbotten och Västerbotten, Holmen Skog, SveaSkog i Norrbotten och Västerbotten.
Arbetet sker inom Natura 2000-vattendrag och målet är att öka förutsättningarna för de utpekade arterna lax, flodpärlmussla, stensimpa och utter samt deras livsmiljöer. Totalt ska drygt 300 vandringshinder undanröjas.
De vattensystem som berörs av projektet är Ängesån (del av Torne- och Kalix älvsystem), Råneälven, Varjisån (del av Piteälven), Lögdeälven och Sävarån.
– En viktig del av projektet är också den informations- och utbildningsinsats som vi kommer göra, säger Niklas Kemi, miljöspecialist på Trafikverket.

I den ingår bland annat att anordna utbildningar, seminarier och exkursioner riktade mot entreprenörer, väghållare, markägare,  myndigheter med flera för att undvika att vandringshinder uppstår i framtiden. Projektet kommer också att bygga upp demonstrationsytor i både Norrbotten och Västerbotten för att visa på hur man kan bygga så vandringshinder undviks.
Vill du lära dig mer om vandringshinder och vattenkraft? Klicka här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Snart kanske denna art återfinns i svenska vatten. Foto: Karolina Wikander/SLU
Sensationella svenska fyndet – långt från stallet

SLU:s personal på fartyget R/V Svea fick ett oväntat men uppskattat besök i sina nät när de genomförde en expedition på Nordsjön. Det handlar om en sjöhäst – som rörde sig långt ifrån sitt hemmastall.

SLU berättar i ett pressmeddelande att de aldrig har fångat någon sjöhäst tidigare. Den aktuella arten, kortnosad sjöhäst, lever vanligtvis i varmare vatten, och detta fynd gjordes i området där Nordsjön möter Skagerak, på danskt vatten.

Snart i svenska vatten?
Enligt SLU hittades den första sjöhästen i danskt vatten på 50 år 2017, men sedan dess har det rapporteras enstaka fynd av sjöhästar då och då. Senast i veckan hittades ett levande exemplar av arten allmän sjöhäst (hippocampus guttulatus) på en strand i Vejers på danska västkusten.

– Det verkar som om sjöhästar blir vanligare här och det lär inte dröja länge innan någon dyker upp också i svenska vatten, säger Peter Rask Møller, docent vid Statens Naturhistoriske Museum vid universitetet i Köpenhamn.

Söhästen som fångades på Svea levde tack och lov, och släpptes tillbaka efter fotografering. Bilderna skickades till en brittisk expert för artbestämning, vilka bekräftat att det rör sig om en honfisk av arten kortnosad sjöhäst (hippocampus hippocampus).

Här kan du läsa mer om fyndet.

Du kanske även gillar detta