[/caption] " /> EU-satsning för renare hav | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
EU-satsning för renare hav

Marint skräp kostar pengar, inte bara för städning av stränder och klippor, utan också för förlorade värden i form av uteblivna turistintäkter.

Marint skräp är ett allvarligt hot mot kust- och havsmiljön. Nu lyfter EU-kommissionen upp frågan för att öka medvetenheten om problemet, inte bara i Europa utan i hela världen.
– Det är väldigt bra att EU nu samlar information om vilka direktiv som kan bidra till att minska det marinaavfallet och att det förebyggande arbetet lyfts fram. En gemensam grund att stå på kan bidra till att skapa samsyn bland medlemsländerna, säger Johanna Eriksson, utredare, på enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor på HaV.

Marint skräp består av allt från plast, metall, trä och gummi till glas och papper. Men den stora delen, upp till 80 procent, består av olika platsprodukter. Det kan vara fiskelinor och nät av nylon, tampar från sjöfart och fritidsbåtar, burkar och flaskor i plast, plasttändare, tops, emballage och ballonglinor i plast. Cirka 5 000 kubikmeter plast sköljer upp på Bohusläns stränder varje år och uppstädningen längs Europas kuster kostar varje år flera miljoner euro.
– På västkusten vet vi att marint skräp är ett stort problem, som orsakar tunga kostnader för kommunerna men också lidande för djur som skadas. , säger Eriksson.
7 december ordnar Projekt ren kust, elva kommuner i Bohuslän med stöd av Västra Götalandsregionen och Havs- och Vattenmyndigheten en konferens i Göteborg om problemen med marint skräp – och hur de kan lösas.
Läs mer här.

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta