Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Exilöringar flyttar hem

De rikskända öringarna från Lyabäcken på Hallandsåsen får flytta hem igen. Bäcken är nu såpass återställd att den åter kan ta emot öringarna.
Örinarna i lilla Lyabäcken har ett par gånger varit i centrum för medias intresse. Först när delar av öringstammen slogs ut av föroreningar från tunnelbygget. Senare när de flesta öringarna flyttades för att inte skadas av torrläggning i samband med tunnelborrningen.
När den stora tunnelborren skulle förbi området vid Lyabäcken var entreprenören tvungen att sänka vattenståndet. För att klara öringarna fångades de in med elfiske och flyttades sedan till en fiskodling i Halland. Där har de framlevt sitt liv i ett drygt år.
Av de ursprungligen cirka 1000 öringarna återstår 700. Dessa kommer att i portioner om 50-100 stycken att återföras till Lyabäcken.
Svenne Andersson

Öringarna i Lyabäcken fångades in med hjälp av elfiske och har sedan levt i exil i en fiskodling. (Foto: Anders Nicander)

Öringarna i Lyabäcken fångades in med hjälp av elfiske och har sedan levt i exil i en fiskodling. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta