" /> Extremt långsamt… | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Extremt långsamt...

”Det som gällde var extremt långsam hemtagning”, skriver Jonas Norrmén när han anmäler den här gäddan till Fiskejournalens 100-klubb.
Jonas, som bor i Kolbäck, var en tur ner till Vättern i slutet av april. Förhållandena var bra, med en lagom västlig vind som låg på in mot land och Jonas hade en bra känsla. Han vevade in sitt tail-bete extremt långsamt och då kom hugget.
”Madamen gick upp försiktigt och petade till draget. Ett kort vevstopp, sen small det”, berättar Jonas och efter drillning kunde konstatera att gäddan mätte 110 centimeter.
Svenne Andersson

Jonas Andersson med fin Vätterngädda som tog ett extremt långsamt fiskat tail-bete.

Jonas Andersson med fin Vätterngädda som tog ett extremt långsamt fiskat tail-bete.

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta