Missa inte föreläsningarna av Falklind-Westrin, med start på måndag. Missa inte föreläsningarna av Falklind-Westrin, med start på måndag.[/caption] " />
Annons
Falklind och Westrin på turné | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Falklind och Westrin på turné
Missa inte föreläsningarna av Falklind-Westrin, med start på måndag.

Missa inte föreläsningarna av Falklind-Westrin, med start på måndag.

Martin Falklind och Gunnar Westrin är båda välkända Fiskejournalenprofiler med ett stort miljöengagemang. Nu åker de båda på turné till Östersund, Härnösand, Piteå och Umeå för att föreläsa på temat ”Värna våra vatten”.
Gillar du sköna historier och fiskevård, och bor du i närheten av Östersund, Härnösand, Piteå och Umeå? Då får du inte missa föreläsningsturnén nästa vecka med Martin Falklind och Gunnar Westrin. Det är projektet ”Friskare skogsvatten” som arrangerar turnén, som är kostnadsfri för dig som besökare. Det bjuds till och med på fika. Temat är öring och ”Värna våra vatten”. Välkomna!

Tider och platser:
Må 20 oktober i Östersund, Hotell Gamla Teatern kl. 18.00-22.00
Ti 21 oktober i Härnösand, Länsmuseet Murberget kl. 18.00-22.00
On 22 oktober i Piteå, Pite Havsbad kl. 18.00-22.00
To 23 oktober i Umeå, Aula Nordica kl. 18.00-22.00   

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nej, den nationella planen duger inte, anser Älvräddarna. Här Hednäs kraftstation i Åbyälven, där fisk hindras från att ta sig vidare.
Regeringens beslut om vattenkraften överklagas

Älvräddarna hade förhoppningen att den nationella planen för nya miljövillkor inom vattenkraften skulle bli det stora trendbrottet. Det blev det inte alls – anser Älvräddarna. I stället överklagar de nu Regeringens beslut att anta planen.

Organisationen anser att den nationella planen för omprövning av vattenkraften står i direkt strid med EU-rätten. Med anledning av detta överklagas nu regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

”Enligt ramdirektivet för vatten ska unionens vattenförekomster uppnå så kallad god ekologisk status senast 2027. Enligt regeringsbeslutet ska de sista omprövningarna påbörjas först 2037. Med ett inriktningsmål om att max 1,5 terawattimmar ska avsättas för miljöskyddsåtgärder och därtill ett krav riktat till vattenmyndigheterna att alla ramdirektivets möjligheter till undantag från kravet på god ekologisk status ska användas, blir det inte möjligt för Sverige att leva upp till ramvattendirektivets krav”, framgår det av Älvräddarnas ansökan.

Vilka är då Älvräddarnas förhoppningar om att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva fallet?
– Vi utgår från att HFD har den juridiska integritet som krävs för att se regeringsbeslutets brister, säger Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg till Fiskejournalen.

Du kanske även gillar detta