[/caption] " /> Falklind på radio | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Mathias Arnham
Falklind på radio

Att bottentråla ett hav kan jämföras med att köra bulldozer i en äppelodling, istället för att plocka de mogna äpplena. Man förstör förutsättningarna för att kunna skörda i framtiden. (illustration: Hans Jax)

I spåren av Martin Falklinds senaste film, Expedition den gamle och havet, sätts nu fokus på Sveriges sätt att förvalta fisket. Idag sänds en lång intervju med Martin på P4 Västerbotten.
Att vi genom att fiska på ett smartare sätt skulle kunna få mer fisk både på tallriken och kvar i havet, kan tyckas som en motsättning. Men det sätt som Sverige förvaltar sina hav idag, är det sämsta tänkbara och leder till ett tomt hav, menar Martin Falklind i intervjun.

– Att bottentråla sina hav är som att skörda äpplen genom att köra en bulldozer genom äppelodlingen, istället för att plocka de mogna frukterna, säger Martin Falklind.
– Vi förstör havets produktionsapparat genom att trålen helt urskiljningslöst får med sig, ägg, yngel, vegetation, musslor och arter som vi inte ens vill ha. Genom att istället fiska selektivt, kan vi behålla ”fabriken” och får bättre kvalitet på de fiskar och skaldjur vi fiskar upp.
I Martin Falklinds senaste film visas ett exempel från Mexiko där man valt bort alla massfångande redskap och istället satsat på sportfisketurism och selektiva redskap. Detta har lett till en välbärgad region med ett levande
hav.

Se filmen på SVT-play

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta