I Fiskejournalens filmserie "Livet i Säveån" kommer nu film nummer sex som handlar om bygget av den stora fiskvägen, förbi Hedefors kraftverk i Västra Götaland. " /> Film om unik uppströmspassage | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Att den första laxen kunde fångas på bild, berodde på att man justerade vattenflödet och laxen fastnade i en pöl. På bilden ser ni Morgan Lindqvist från GVV, filmaren Martin Falklind och producent Maria Ålander.
Film om unik uppströmspassage

I Fiskejournalens filmserie ”Livet i Säveån” kommer nu film nummer sex som handlar om bygget av den stora fiskvägen, förbi Hedefors kraftverk i Västra Götaland.
Det blir tio minuter av ren njutning för alla som gillar restaurering av vattendrag, stora maskiner och byggteknik. Att bygga en fiskväg just i Säveån, är bland det svåraste man kan göra. Geologin är mycket besvärlig och området består av en rasbenägen lera.

Första laxen vandrade upp bara någon vecka efter invigningen. Det var en ren slump att den kunde filmas.

Det var med andra ord en rejäl utmaning som Morgan Lindqvist från GVV tog på sig, när han skulle leda bygget av uppströmspassagen. Från första mättillfället försommaren 2012 tog det sedan drygt två år innan första laxen vandrade upp i fiskvägen hösten 2014. Allt finns dokumenterat på film av Fiskejournalens eget filmteam, med Martin Falklind i spetsen.

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta