I Fiskejournalens filmserie "Livet i Säveån" kommer nu film nummer sex som handlar om bygget av den stora fiskvägen, förbi Hedefors kraftverk i Västra Götaland. " /> Film om unik uppströmspassage | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Att den första laxen kunde fångas på bild, berodde på att man justerade vattenflödet och laxen fastnade i en pöl. På bilden ser ni Morgan Lindqvist från GVV, filmaren Martin Falklind och producent Maria Ålander.
Film om unik uppströmspassage

I Fiskejournalens filmserie ”Livet i Säveån” kommer nu film nummer sex som handlar om bygget av den stora fiskvägen, förbi Hedefors kraftverk i Västra Götaland.
Det blir tio minuter av ren njutning för alla som gillar restaurering av vattendrag, stora maskiner och byggteknik. Att bygga en fiskväg just i Säveån, är bland det svåraste man kan göra. Geologin är mycket besvärlig och området består av en rasbenägen lera.

Första laxen vandrade upp bara någon vecka efter invigningen. Det var en ren slump att den kunde filmas.

Det var med andra ord en rejäl utmaning som Morgan Lindqvist från GVV tog på sig, när han skulle leda bygget av uppströmspassagen. Från första mättillfället försommaren 2012 tog det sedan drygt två år innan första laxen vandrade upp i fiskvägen hösten 2014. Allt finns dokumenterat på film av Fiskejournalens eget filmteam, med Martin Falklind i spetsen.

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta