[/caption] " /> Findus polisanmäls för fiskdöden | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Findus polisanmäls för fiskdöden

I juni hittades uppsvällda döda fiskar vid Lillåns mynning i Kalmar Sund. Nu har samma upptäckt gjorts i Vege å i nordvästra Skåne. (Foto: Olof Engstedt)

Enligt Sr.se polisanmäler länsstyrelsen livsmedelsföretaget Findus för fiskdöden i Vege å. Orsaken till utsläppet som orsakade fiskdöden var organiskt slam från ärtskörden som drastiskt sänkt syrehalten.
Findus säger sig nu ha åtgärdat de utsläppsproblem som orsakat fiskdöden i Vege å. Länsstyrelsen låter sig inte nöjas med detta utan polisanmäler nu företaget.
Enligt Rune Brandt på länsstyrelsen kan utsläppen innebära omfattande ekologiska skador som kan ta lång tid att återställa.
– Vi har haft en extremsituation i år. Vi har haft varmt och torrt väder och många ärtor som kommit in just nu, säger Anne Broekman pressansvarig på Findus till Sr.se.
Under veckohelgen upptäcktes fiskdöden vid Vegeholms slott
Läs tidigare notis här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta