[/caption] " /> Findus polisanmäls för fiskdöden | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Findus polisanmäls för fiskdöden

I juni hittades uppsvällda döda fiskar vid Lillåns mynning i Kalmar Sund. Nu har samma upptäckt gjorts i Vege å i nordvästra Skåne. (Foto: Olof Engstedt)

Enligt Sr.se polisanmäler länsstyrelsen livsmedelsföretaget Findus för fiskdöden i Vege å. Orsaken till utsläppet som orsakade fiskdöden var organiskt slam från ärtskörden som drastiskt sänkt syrehalten.
Findus säger sig nu ha åtgärdat de utsläppsproblem som orsakat fiskdöden i Vege å. Länsstyrelsen låter sig inte nöjas med detta utan polisanmäler nu företaget.
Enligt Rune Brandt på länsstyrelsen kan utsläppen innebära omfattande ekologiska skador som kan ta lång tid att återställa.
– Vi har haft en extremsituation i år. Vi har haft varmt och torrt väder och många ärtor som kommit in just nu, säger Anne Broekman pressansvarig på Findus till Sr.se.
Under veckohelgen upptäcktes fiskdöden vid Vegeholms slott
Läs tidigare notis här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta