Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Finland svänger i laxfrågan

Finland vill gå så långt att laxen bara får fiskas i älvarna. (Copyright Hans-Petter Fjeld/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License )

Nu svänger Finländska jord- och skogsbruksutskottet helt om när det gäller laxen och fiskeripolitiken. De vill förbjuda laxfisket i Östersjön och bara tillåta fiske i älvar där laxen leker.
Fiskeripolitiskt händer det mycket just nu runt Östersjön. Finland visar sig berett att gå ännu längre när det gäller nya regler runt laxen. Det finska jord- och skogsbruksutskottet vill helt förbjuda fisket i havet, till förmån för fiske i älvarna där laxen leker. Detta innebär i praktiken att de länder som inte har egna laxälvar, inte skulle få fiska lax alls. Med andra ord ett förslag som gynnar Finland och Sverige och missgynnar Danmark och Polen. Självklart väcker detta förslag känslor hos de förfördelade länderna, och frågan är om Finland kan få gehör för ett sådant förslag.
Läs fler notiser om HaV:s remissförslag.
Här kan du läsa HaV:s remissförslag för trollingfisket. (PDF)
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nu kan öringar leta sig upp till nya lekplatser i Hargsån. Foto: Jon Sailer
Det är vår – släpp fiskarna och bäckarna loss!

Fiskevården är på frammarsch i Sverige. Såklart måste vi berätta om detta glädjeämne från Uppland, där Hargsån släpps fri efter 350 år i bojor.

Rubriken är en association till den svenska filmklassikern ”Släpp fångarne loss – det är vår!”.  Och nog förtjänade Hargsån att släppas loss efter så många århundranden. Ån har varit torrlagd i 350 år, ända sedan bruket vid Nerhammaren anlades.
Det 182 meter långa omlöp som nu öppnats kommer att ge lekvandrande fisk tillgänglighet till ett helt åsystem, med över 40 hektar våtmark och flera kilometrar med skogsbäckar.

Det är Upplandsstiftelsen som tillsammans med Sportfiskarna och Hargs bruk lyckats ro projektet i hamn.
Direkt efter färdigt arbete sågs havsöring gå upp och leka på de nyanlagda lekbottnarna. Dessutom noterades den rödlistade arten nejonöga som nu får bättre chans att klara sig, rapporterar Upplandsstiftelsen på sin hemsida. Här kan du även se ett filmklipp från SVT om händelsen!

Du kanske även gillar detta