[/caption] " /> Fisk på kroken – även i framtiden, säger Christofer Fjellner | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fisk på kroken – även i framtiden

Lars Hjälmered (tv) och Christofer Fjellner tror på hållbara fiskekvoter och ett stopp på utkasten. (Foto: Peter Knutsson)

Inom kort väntar tuffa förhandlingar i mellan Europaparlamentet och ministerrådet. EU:s gemensamma fiskepolitik ska bestämmas. Lars Hjälmered (M) och Christofer Fjellner (M) skriver nu en debattartikel i GP där de konstaterar ”Nu finns chansen att förändra EU:s katastrofala fiskepolitik.”
I februari antog Europaparlamentet en radikal och kraftfull reform av fiskepolitiken. Man krävde bland annat hållbara fiskekvoter och ett stopp på utkasten. Nu ska fiskeministrarna säga sitt och en förhandling mellan parlament och ministrar är att vänta inom kort.
Europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M) fick, tillsammans med Isabella Lövin, mycket positiv uppmärksamhet efter Europaparlamentets reform. Nu konstaterar han och partikollegan Lars Hjälmered att ”Det här är ett historiskt tillfälle att lägga grunden för ett långsiktigt hållbart fiske. Om Sverige lyckas kan vi få fisk på kroken även i framtiden.” Detta skriver de i en debattartikel i GP.

De båda menar även att EU:s fiskeministrar har intagit en bakåtsträvande position och att de vill bevara EU:s fiskepolitik i stort sett som den är, trots att alla vet att resultatet blivit en ekonomisk och ekologisk katastrof.
”Sverige och ett antal länder i norr har tryckt på för en mer balanserad position, men de stora fiskenationerna i södra Europa håller emot. Nu väntar tuffa slutförhandlingar mellan parlamentet och ministerrådet.”
Läs hela debattartikeln här.
Missa inte tidigare notiser i ämnet.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta