Just nu:
Annons

Nyheter

7 månader sedan Sverige Anders Lundin
Här fick fisk räddas. Bild från ”Bäcken” som är en förgrening av Grenforsen. Foto: Nedre Ljungans sportfiske
Fisk riskerar att dö – nu jagas besked om Ljungan

Flödena i Ljungan varierar upp och ned på ett för fisken skadligt sätt – och detta måste få ett slut. Det kräver Förvaltningsgruppen för Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening, i ett brev riktat till Vattenregleringsföretagen.

Ljungan nedströms Viforsens kraftverk är ett populärt tillhåll för både sportfiskare och andra som söker rekreation, och ideella krafter lägger ned mycket tid och pengar för att fisket ska hålla en hög standard. Detta försvåras dock av vattenflödet, som enligt Förvaltningsgruppen för Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening varierar alldeles för mycket. Fiskyngel riskerar helt enkelt att dö och befruktad rom hamna på land när vattnet stryps.

De anser att flödet vid 30 kubikmeter per sekund är en kritisk gräns för att det ska finnas vatten i exempelvis uppväxtområdet vid Grenforsen, den så kallade ”Bäcken”. Bilden här ovan är tagen 23 juli, och då räddades en hel del yngel med hjälp av ideella krafter som utförde en del akuta biotopåtgärder samt fångade en del yngel som sattes ut på säkrare ställen i Grenforsen.

SKYDDAT VATTENDRAG

De påminner också i det öppna brevet att Ljungans sträcka nedströms Viforsens kraftverk är ett skyddat vattendrag enligt miljöbalken.
”Vi tycker att kontakterna med Statkraft fungerar bra och att vi har en öppen dialog om de miljöproblem som vattenregleringen innebär för närmiljön. Vi uppskattar den stora undersökningen av sträckans miljö som har genomförts till stor del tack vare Statkraft. Vi ser fram emot att få återkoppling med svar på våra frågor från Vattenregleringsföretagen men gärna också från övriga intressenter i Ljungan och hoppas att vattenmiljön ska få en ännu större betydelse vid flödesplaneringarna”, skriver de.

Här kan du läsa hela brevet!

Relaterad nyhet från din region
49 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta