Det låter nästan för bra för att vara sant, men det finns faktiskt rejäl chans på storsej utanför svenska Västkusten. " /> Fiska storsej på Västkusten | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Skepparen Linus Norin med en av de fina sejarna som fångas på denna plats. Fisket är nyupptäckt och är verkligen något för den inbitne havsfiskaren
Fiska storsej på Västkusten

Det låter nästan för bra för att vara sant, men det finns faktiskt rejäl chans på storsej utanför svenska Västkusten.
Nu erbjuder Fiskejournalen sina prenumeranter en unik möjlighet att följa med skepparen Linus Norin och båten Pequod på en spännande 16-timmarstur den andre september.

Med andra ord är en räkneverksrulle att rekommendera.

Den havsfiskeintresserade kommer älska detta storsejfiske som äger rum långt ut till havs i den norska rännan – djuprännan mellan Danmark och Norge i Skagerack. Där återfinns de stora sejarna på ett speciellt vattendjup. Med andra ord är räkneverksrulle att rekommendera. Det har fångats fiskar på upp till trettio kilo i dessa vatten, med just den här metoden.
Det finns totalt tio platser på denna exklusiva tur där Fiskejournalens prenumeranter har första tjing. Gå in på fiskeplus och läs mer.

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta