" /> Fiskbarriär blev dödsfälla för abborrar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

3 år sedan Sverige Hans Hällman
Kommunens anläggning mellan Bergundasjöarna var avsedd att stoppa vitfisk. En oönskad bieffekt var att abborrar dog i barriärens galler. Foto: Växjö kommun
Fiskbarriär blev dödsfälla för abborrar

I början av april dog mängder av abborrar i en gallerförsedd passage mellan Bergundasjöarna som Växjö kommun byggt för att stoppa vitfisk. Gallret ersattes snabbt med sten och sedan dess har inga fler abborrar dött.

De näringsrika Bergundasjöarna utanför Växjö har haft så riklig tillgång på vitfisk att omfattande reduktionsfiske har satts in de senaste åren. På så sätt har vattnet blivit renare och rovfiskarna gynnats.
I det smala sundet som förenar Södra och Norra Bergundasjön placerade Växjö kommun ett galler för att mört, braxen och andra vitfiskar inte skulle kunna vandra mellan sjöarna. Men när anläggningen undersöktes i början av april fann man mängder av abborrar som klämts till döds i gallret. Vissa dagar dog ett femtiotal abborrar och gallret plockades därför bort. Det ersattes av stenar och en liten damm – och akutåtgärden tycks fungera betydligt bättre.

”inga abborrar tycks ha dött sedan vi bytte ut gallret mot sten”

– Det ser bra ut nu och vi har inte hittat några döda abborrar sedan gallret byttes ut mot sten, berättar Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig på Växjö kommun.

Den nya lösningen med sten och damm. Foto: Växjö Kommun

Läs mer och lyssna på inslag från P4 Kronoberg här.

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta