Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige nicander
Fisken flyr Skånekusten

Fisken tycks lämna kustvattnen längs delar av Skånekusten. (Foto: Anders Nicander)

Som vi berättat tidigare är det ont om fisk i kustvattnen söder och öster om Skåne. Nu visar en rapport från Länsstyrelsen att det är värre än man trott.
Fisken tycks försvinna från kusten och de få fiskar som fångas är sjuka och såriga, det berättar kustfiskarna vid Hanöbukten. På vatten grundare än femtio meter finns ingen fisk. Enligt Johan Wangström som är fiskeridirektör på länsstyrelsen är det så väl torsk som öring, tobis och ulk som försvunnit. För sportfiskare är det främst det fantastiska havsöringfisket som lockat till detta område. Från andra skånska havsöringlokaler kommer uppgifter om att vårfisket är i full gång och att fångsterna här och var varit goda.
För att läsa mer klicka här.
Anders Nicander

Här nedan kan du se ett inslag från SVT Sydnytt.

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta