Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Fiskebrygga för alla

För att göra naturen och det fina laxfisket i Jonsereds strömmar tillgängligare har Partille kommun tillsammans med Sportfiskarna byggt en ny fiskebrygga anpassad för människor med rörelsefunktionsnedsättningar.
Fiskeplatsen vid Säveån där bryggan numera står har valts med omsorg för att den bjuder på fint fiske samtidigt som den lätt kan nås från parkeringsplatser och allmänna kommunikationsmedel. Bryggan invigs av landshövding Lars Bäckström tillsammans med Partille kommunstyrelse fredagen den 8 april klockan 10.00. Till invigningen är intresserade välkomna.
Anders Nicander

För att öka tillgängligheten till den fantastiska Säveån har en fiskebrygga byggts vid Jonsereds strömmar.

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta