Nu slipper ni undra längre. Arrangörerna av succén Fiskefesten i Skellefteå meddelar nämligen att evenemanget kommer tillbaka. " /> Fiskefesten kommer tillbaka! | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Fiskefesten kommer tillbaka!

Nu slipper ni undra längre. Arrangörerna av succén Fiskefesten i Skellefteå meddelar nämligen att evenemanget kommer tillbaka.

Det var Skellefteå kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten som förra året samlade sina tankar och kompetenser och skapade ett arrangemang för områdets sportfiskare. Fiskefesten, som hölls på Skellefteå Folkpark den 21 april, blev precis den succé man hoppats på, och till mångas glädje blir det alltså en uppföljning. Fiskfesten kommer att hållas lördag 27 april 2019, och enligt arrangörerna kommer den både att vara större och innehålla spännande nyheter. Bland annat kommer projektet ReBorN finnas på plats.

Mer information kommer inom kort till både de som är intresserade av att vara utställare och nyfikna besökare. Gå in på Facebook-sidan Fiske i Skellefteå om du vill veta mer:

Läs om kritiken mot Skellefteå Kraft:

Skellefteå Kraft tappar kund

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta