[/caption] " /> Fiskeindustrin hålls vid liv tack vare skattebetalarnas pengar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fiskeindustrin hålls vid liv tack vare skattebetalarnas pengar

I Sverige har cirka 350 miljoner kronor betalats ut som statliga bidrag, utöver EU-bidragen på drygt 1,1 miljarder kronor. Sammanlagt har alltså ungefär en och en halv miljard spenderats på Sveriges fiskeindustri sedan 2000 – bränslesubventioner ej inräknade. (Foto: Creative common 3.0/Informatique)

Sedan 2000 har EU betalat ut cirka 110 miljarder kronor i subventioner till Europas fiskeindustri. Men bara 70 miljarder har gått vi EU:s officiella subventionsprogram. De resterande 40 miljarderna har betalats ut av medlemsländerna själva i form av olika statliga stöd. Detta enligt havsmiljöorganisationen Oceana.
Nu släpper Oceana resultaten av en sex månader lång studie som går på djupet med EU-ländernas subventioner till fiskeindustrin sedan 2000. Rapporten visar att utöver de 69 miljarder kronor som ingått i EU:s officiella subventionsprogram, har medlemsländerna betalat ut ytterligare 41 miljarder kronor i olika statliga bidrag till sina fiskeindustrier – varav de flesta sysslar med överfiske. Irland, Spanien, Italien och Frankrike ligger i täten och står för nästan 75 procent av de totala statsbidragen. Vidare är informationen kring hur skattebetalarnas pengar används är både otydlig och bristfällig, trots att EU efterfrågar transparens. Oceanas rapport visar dessutom att bara en procent av de statliga subventionerna till fiskesektorn har en direkt positiv inverkan på havsmiljön, medan hela 65 procent kan klassas som skadliga.

I Sverige har cirka 350 miljoner kronor betalats ut som statliga bidrag, utöver EU-bidragen på drygt 1,1 miljarder kronor. Sammanlagt har alltså ungefär en och en halv miljard spenderats på Sveriges fiskeindustri sedan 2000 – bränslesubventioner ej inräknade. Subventionerna har främst gått som generellt stöd till fiskeindustrin och som kompensation till båtar som stannat i hamn. Som jämförelse kan Spanien nämnas, där över 17 miljarder kronor betalats ut som statliga bidrag.
– För de flesta av oss är det självklart att skattebetalarnas pengar borde användas för allmänhetens bästa, men det verkar inte gälla för fiskeindustrin. De senaste 13 åren har bara en procent av alla statliga subventioner till Europas fiskesektor gått till positiva åtgärder för miljön, som hela fiskeindustrin är beroende av, säger Oceanas Europachef Xavier Pastor och fortsätter:
– Tar man sedan in de europeiska fiskebeståndens bedrövliga tillstånd och förödelsen av våra marina miljöer i ekvationen, samt det faktum att minst 65 procent av subventionerna direkt bidrar till denna negativa utveckling, så är det svårt att inte bli upprörd.
Statliga subventioner kan till exempel vara kompensation för byggnation av nya fartyg efter naturkatastrofer, säkerhetsåtgärder ombord eller direkta stödutbetalningar. Oceana har analyserat totalt 450 fall av statligt stöd till fiskesektorn. 65 procent kan kategoriseras som skadliga mot miljön eller som otydliga, och mindre än en procent av subventionerna har haft en positiv direktinverkan på våra marina resurser. Ett ytterligare oroande faktum är att 34 procent av subventionerna inte kunde kategoriseras eftersom de är klassade som generellt stöd riktat till hela fiskesektorn. Något som höljer både mottagare och syfte i dunkel.
Fotnot: Studien är en sammanställning av datan i Europeiska kommissionens sökmotor som avser alla statligt inrapporterade subventioner till fiskeindustrin. Summan 110 miljarder kronor (12.9 miljarder euro) i ingressen omfattar EU:s officiella bidrag samt statligt stöd till fiskesektorn sedan 2000. Summan 40 miljarder kronor i statliga utbetalningar syftar till siffrorna nedan, där det totala statliga stödet är 4,9 miljarder euro = 42 miljarder kronor.  
Läs mer:
Överfiske och subventioner (engelska)

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta