FJ OMS 424Det är tuffa tider för papperstidningen generellt, men Fiskejournalen ökar med 13,9 % enligt de senaste siffrorna från TS, Tidnings Statistisk. " /> Fiskejournalen i medvind! | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Fiskejournalen i medvind!

FJ OMS 424Det är tuffa tider för papperstidningen generellt, men Fiskejournalen ökar med 13,9 % enligt de senaste siffrorna från TS, Tidnings Statistisk.
– Glädjande siffror för alla oss som jobbar hårt med tidningen och det visar också att sportfiske är en hobby på frammarsch, säger chefredaktör Martin Falklind.
Fiskejournalens grundidé är att vara en bred fisketidning som ger konkreta fisketips. Ursprungsdevisen för den drygt 40 år gamla tidningen är ”Fiskejournalen förkortar tiden mellan huggen”. Detta gäller fortfarande. Men Fiskejournalen fokuserar även på miljö- och samhällsfrågor som rör våra vatten och våra fiskebestånd.
– Friska vatten och väl förvaltade fiskbestånd, ger mer fisk. Alltså är det arbetet också ett sätt att förkorta tiden mellan huggen och skapa utrymme för fler människor att kunna fiska, säger Martin Falklind.
Fiskejournalens redaktion och alla frilansare sänder stort tack till alla er engagerade läsare som läser vår tidning!

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta