Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Fiskekontroller lidande när Kustbevakningen varslar

Det finns inga besked i vårpropositionen eller i vårändringsbudgeten om långsiktigt ökade anslag till Kustbevakningen. Det innebär att myndigheten nu förbereder för varsel av personal i juni. Det tror EU-parlamentarikern Isabella Lövin (MP) kommer försvåra fiskekontrollerna.
Neddragningar i storleksordningen 133 miljoner kronor kommer kräva stora ingrepp hos Kustbevakningen och deras verksamhet. För att kunna ha en ekonomi och verksamhet i balans 2016, har man med stor sannolikhet blir tvingade till all lägga varsel inom två månader.
− Det är olyckligt att vi inte får något besked ännu om vår långsiktiga budget. Men vi fortsätter att arbeta för att vi ska få ökade anslag enligt våra äskanden i höstens budgetproposition och hoppas att vi ska slippa gå till uppsägningar vid årsskiftet, säger generaldirektör Judith Melin.

Om Kustbevakningen inte får ökade anslag enligt äskandet i budgetunderlaget kommer även antalet fartyg och kuststationer att behöva minska. Det kommer i så fall att innebära att Kustbevakningens närvaro till sjöss reduceras med 30­−40 procent, insatstiderna för att rädda liv och miljö blir längre och förmågan att upptäcka oljeutsläpp minskar kraftigt.
EU-parlamentarikern Isabella Lövin (MP) tror att neddragningen på 133 miljoner dessutom kommer att försvåra fiskekontrollerna.
– Det kommer bli svårare för Kustbevakningen, särskilt till havs. De måste ju utföra kontroller och se så att fisket går rätt till och det hade behövts fler kontroller utifrån Kustbevakningens sida. Jag tycker att det är beklagligt att regeringen inte vill avsätta pengar till myndigheten. Det har ju kommit flera rapporter om bland annat västkustsräkan och att det behövs fler resurser för att kunna utföra kontroller så att fisket går rätt till, säger hon till gp.se.
Morgan Fihn

Kustbevakningen beslagtar redskap vid olagligt ålfiske. (Foto: Kustbevakningen)

Kustbevakningen beslagtar redskap vid olagligt ålfiske. (Foto: Kustbevakningen)

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta