Sportfiskarna – nu 56 000 medlemmar

Sportfiskarna satsat mycket på att få barn och ungdomar att komma ut i naturen och börja fiska. Foto: Sebastian Streith

Sportfiskarna har funnits i snart hundra år. Ända sedan 1919 har de arbetat för att det ska finnas bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd.
Sportfiskarna är den enda organisationen i Sverige som har fullt fokus på livet under vattenytan. De arbetar målmedvetet med medlemsvärvning via hemsida och olika värvningskampanjer. Samtidigt som verksamheten inom olika områden har ökat har även medlemstalet stigit stadigt under de senaste åren.
– Fler medlemmar ökar både vårt inflytande och våra möjligheter att göra mer för fiskbestånden och vattenmiljön. Vi ser det som en härlig utmaning att få alla landets sportfiskare att bli medlemmar, kommenterar Henrik Helde, medlemsansvarig på Sportfiskarna.
Bli medlem