15 miljoner till fiskevård

– De län som fokuserar på konkreta, långsiktiga åtgärder för återställande av vattenmiljöer till naturligt skick har prioriterats, säger utredaren Håkan Carlstrand.

Flera åtgärder för fiskevården i hav, sjöar och vattendrag kan nu dra igång, sedan Havs- och vattenmyndigheten har fördelat 15 miljoner kronor till länen. Det handlar bland annat om att få tillbaka vattennivån i sjöar, återställa vattendrag kring jordbruksmarker och öppna upp vikar som stängts vid vägbankar.
Havs- och vattenmyndigheten tog nyligen beslutet att fördela 15 miljoner till fiskevård i länen. Pengarna kommer från anslaget för åtgärder för havs- och vattenmiljö. De ska bland annat användas till lokala fiskevårdsprojekt som återskapar en naturlig miljö för fisken.
Det är länen själva som ansvarar för att fördela ut pengarna till utvalda projekt. Fokus ska ligga på konkreta åtgärder, som gynnar fiskmiljön på lång sikt.
– De flesta projekt handlar om att återställa förändrade vattenmiljöer. Det är av stor betydelse att återskapa de små vattendrag som mynnar ut i havet, eftersom nära hälften av all lek äger rum där, säger utredaren Charlotta Stadig.
Mest resurser går till Västra Götalands, Norrbottens, Jönköpings, Stockholms och Västerbottens län. Storleken på länen har viss betydelse, men även andra faktorer har styrt fördelningen.
Lär mer här.
Morgan Fihn