170 000 ålyngel på väg

8-fjordars projektledare Niclas Åberg sätter ut ålyngel i Havstensfjorden. (Foto: Anders Nicander)

Som kompensation för alla de ålar som inte kan vandra fritt och som mals ner i vattenkraftverkens turbiner sätts det årligen ut en stor mängd ål i svenska vatten. Dessa ålar är inte odlade utan flygs hit efter att de fångats längre söder ut i Europa.

Ålutsättningar är en omstridd företeelse. Kritikerna menar att det är fråga om så kallad greenwashing, när man gör något till synes bra för naturen för att dölja ett större problem. Och ingen vet om de ålar som flyttas under sin vandring norr ut har förmågan att ta sig till lekplatserna i Saragssohavet.

Men ålutsättningarna har gjort att tillgången på ål på de platser där de planteras ut är synnerligen god.

I vecka planterar man ut ål inom ramen för 8+fjordarprojekt. Man bjuder som vanligt in allmänheten och ålutsättningarna brukar vara välbesökta av både privatpersoner och media.

Fiskejournalen ringde projektledaren för 8+fjordar, Niclas Åberg, och frågade hur han ser på kritiken mot att flyga ålar tvärs över Europa för att sätta ut dem här.

-Hade man rensat upp de vandringshinder som de små ålarna möter på sin väg hit hade vi inte sett så stora koncentrationer av ål där nere som vi gör idag.

De flygs i själva verket förbi hinder?

Ja, och förutsättningarna för att de ska få växa till sig här i våra vatten är betydligt bättre, något vi ser i både söt- och saltvatten.

Utsättningar gör på följande platser:

4/5 Kl. 10:00 i Lökebergs kile (Kungälv)

26/5 Kl. 10:00 (ca) i Myggenäs hamn (Tjörn)

Publicerad: 22 May 2023
Av: Anders Nicander