20 mil flottleder ska återställas

Snart inleds arbetet med att återställa fler sträckor i Åbyälven. Foto: Länsstyrelsen i Västerbotten
ANNONS

I projektet ReBorN ska 20 mil flottleder i Västerbotten och Norrbotten återställas. Målet är att storsatsningen är klar om tre år och att fisk och andra djur kommer att gynnas.

Flottningsepoken förstörde mängder av viktiga miljöer i Västerbottens och Norrbottens vattendrag. I projektet ReBorN ska nu dessa återställas och 30 grävmaskiner kommer redan i sommar att vara i full gång, inte minst med att placera ut block och stenar. Genom att vattendragen återfår sina ursprungliga miljöer ska insekter åter kunna trivas, liksom lax, öring, utter, flodpärlmussla och andra arter.

”Det känns otroligt inspirerande att vara en del av denna stora satsning”

– Det känns otroligt inspirerande att vara en del av denna stora satsning på vattenvården och på att bygga eller förbättra lekbottnar, utväxtområden eller ståndplatser för de här vattenlevande arterna, säger Roger Vallin, projektledare vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Just nu utbildas 60 personer för att involveras i vattenvårdsarbetet och aldrig förr har intresset varit större, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Projektet kommer att kosta 124 miljoner kronor varav 60 procent finansieras av EU.

Hans Hällman

Publicerad: 20 June 2018
Av: Hans Hällman
ANNONS