200 000 till Älvräddarna

Christer Borg är ordförande i Älvräddarna – som nu har fått 200 000 i bidrag från WWF. (Foto: Martin Falklind)

En rad naturvårdsprojekt runt om i landet får dela på 2,6 miljoner kronor från Världsnaturfonden WWF. Älvräddarna får 200 000 i stöd för att driva fem delprojekt om vattenkraft.
Älvräddarna har fått 200 000 kronor i projektstöd från WWF. Det är upp till fem delprojekt som alla handlar om olika aspekter av vattenkraft.
– Det är väldigt roligt att vi fått dessa medel. De kommer att vara till stor nytta för att ta fram fakta om vattenkraftens påverkan på den biologiska mångfalden, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.
Christer ger exempel på ett av projekten.
– Vi ska jämföra vilka resultat olika åtgärder i små vattendrag fått på den biologiska mångfalden. Vad är bäst; bygga småskaliga vattenkraftverk eller åtgärda vandringshinder.
Ett annat delprojekt som Älvräddarna sjösätter är att undersöka om utbyggd vindkraft kan främja ekologiska flödesmodeller i våra utbyggda vattendrag. Samtliga delprojekt ska slutredovisas i januari 2013.
Läs mer på wwf.se.
Morgan Fihn