2014 fixar Sportfiskarna fiske i skolan

Projektet KlassDraget sponsras med fiskeutrustningar av branschorganisationen SPOFA Spöfiske. (Foto: Jonas Jörneberg)

Projektet KlassDraget sponsras med fiskeutrustningar av branschorganisationen SPOFA Spöfiske. (Foto: Jonas Jörneberg)

Skolan är i kris och de konkreta naturkunskaperna minskar då barn tillbringar allt mer tid stillasittande framför digitala medier. Då storsatsar Sportfiskarna på att arrangera kostnadsfritt fiske och friluftsliv för minst 7500 skolbarn. Projektet KlassDraget innebär möjligheter att prova på en spännande, naturnära och lärorik aktivitet på skoltid: fiske!
– Mer friluftsliv för barn och ungdomar ger stora vinster i form av ökad folkhälsa och mer konkret kunskap om naturen. Sedan 2007 har vi med relativt små medel tagit ut mer än 50 000 skolbarn på fiske och friluftsliv i KlassDraget, vi är mycket glada över att i år få möjlighet att storsatsa ytterligare, kommenterar Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Dags att aktivera Sverige
!
KlassDraget är Sportfiskarnas mest framgångsrika ungdomsprojekt som i olika omfattning pågått sedan 2007. I går presenterade paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv sin årliga fördelning av medel till friluftslivets olika medlemsorganisationer. Sportfiskarnas nysatsning på KlassDraget får 1210000 kronor vilket möjliggör fiske för omkring 7500 skolbarn under året. Ett uttalat mål för Svenskt Friluftsliv och dess medlemsorganisationer är att öka statsanslaget till friluftslivet för att i ännu högre grad kunna aktivera Sverige.
– Vi är kostnadseffektiva i vår väldigt omfattande ungdomsverksamhet, främst beroende på att våra lokalföreningar utför ett mycket stort ideellt arbete. Men hade friluftslivet anslag dubblerats kunde vi och övriga organisationer åstadkomma långt mer, påpekar Jesper Taube, chef främjande på Sportfiskarna.

Fiske ökar kunskaperna om natur och miljö

Sportfiskarnas föreningar utför fiskeaktiviteterna i KlassDraget i samarbete med lokala skolor. Aktiviteten som är kostnadsfri för skolorna är en mycket konkret lektion i naturkunskap, där man även lär sig om allemansrätt och fiskeekologi. För många deltagande elever blir fisket även deras första möte med svensk natur och vattenmiljö. En tidigare undersökning av deltagande elever i KlassDraget visade att barn som fiskar på fritiden eller är intresserade av friluftsliv, har större kunskaper om natur och miljö.
– Den som har hållit i en mört eller abborre eller håvat vatteninsekter har självklart bättre möjlighet att känna igen arterna eller att förstå biologiska sammanhang och vikten av att skydda vattenmiljön. Genom KlassDraget erbjuder vi en fantastisk möjlighet att fiska på skoltid både på is och på öppet vatten. Det är även ett materiellt stöd till skolorna i form av fiskeutrustningar, läromedel och våra ideella eldsjälars unika kunskap om fiske och vattenmiljö, berättar Hans Lindqwist, ungdomsansvarig på Sportfiskarna.
Projektet KlassDraget sponsras med fiskeutrustningar av branschorganisationen SPOFA Spöfiske.
www.sportfiskarna.se