25 miljoner till fiskevård

Storstädernas fiskemöjligheter, fiskens uppväxtmiljöer och flodkräftans överlevnad är tre av de sex områden som Fiskeriverket ser som extra viktiga när man delar ut pengar till fiskevårdsarbete.
Fiskeriverket skriver att det finns ett stort behov av fiskevård. Samtidigt konstaterar man att intresset för att genomföra fiskevårdande åtgärder är stort. Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad säger att vi beroende av detta aktiva intresse för att klara Sveriges miljömål för restaurering av sjöar och vattendrag. Det mesta av fiskevårdspengarna hamnar på Länsstyrelserna som sedan avgör vilka projekt som ska få pengar. Inom följande sex områden görs särskilda satsningar:

  • bevara flodkräftan
  • möjliggöra fiskvandring förbi vattenkraftverk och andra hinder i vattendragen
  • restaurera fiskens lek- och uppväxtmiljöer
  • utveckla fiskemöjligheterna i storstadsområden och där allmänheten har fritidsfiskemöjligheter
  • förbättra fisketillsynen på kusten och i de stora sjöarna
  • genomföra övervakning och diagnostik av vissa sjukdomar hos fisk och kräftdjur

Anders Nicander

Fiskevård och restaurering av lekområden är ett av de prioriterade områdena. (Foto: Anders Nicander)

Fiskevård och restaurering av lekområden är ett av de prioriterade områdena. (Foto: Anders Nicander)