Främmande arter en fara

Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för att arbetet med främmande arter. Nu har de, tillsammans med andra organisationer och myndigheter, släppt en liten informationsfilm.

I Sverige finns drygt 2000 främmande arter. Ett hundratal av dem är invasiva, det vill säga de förökar sig snabbt och hotar vårt inhemska ekosystem. Släpp aldrig ut främmande arter i naturen!
När någon släpper ut en art som inte hör hemma i naturen, blir det sällan bra. Historien är fylld av exempel på människor som velat släppa ut fiskar, jaktbart vilt eller andra arter som de tycker vore trevligt att ha runt omkring sig. Resultatet är sjukdomar som kräftpest, invasion av arter som äter upp allt i sin väg och/eller att andra arter helt slås ut och ekosystemet hamnar i obalans. I vatten går det extra fort för främmande arter och sjukdomar att sprida sig. Därför arbetar Hav med att hålla kolla på de arter som redan kommit ut i vår natur samt att förhindra nya arter att komma ut. Se informationsfilmen från Havs- och vattenmyndigheten.