Studie genomförd: Så rör sig förrymda regnbågar

Nu har det kartlags för förrymd fisk tar vägen i Ströms Vattudal. Här en bild från den stora rymningen från Äspnäs 2018. Foto: Privat
ANNONS

Fiskodlingarna i Ströms Vattudal har varit flitigt förekommande i Fiskejournalens spalter, med anledning av upprepade rymningar. Nu har Sweco på uppdrag av ägaren Vattudalens Fisk AB kartlagt var förrymda regnbågar tar vägen.

Studien har genomförts vid Postvikens fiskodling där det årligen odlas 1 600 ton regnbåge och röding i 16–18 öppna odlingskassar.
Det har befarats att rymlingarna kan leta sig upp i biflöden och störa den inhemska öringens lek, men studien ger lugnande besked på just det området.

”I syfte att simulera en rymning av regnbåge från fiskodlingen radiomärktes och frisläpptes sammanlagt 36 fiskar, med en medellängd av 48 centimeter, vid Postvikens fiskodling i augusti 2020. Fiskarnas spridningsmönster kartlades därefter genom automatiska och manuella pejlingar fram till oktober. Baserat på allt insamlat och sammanvägt data konstateras att regnbågarna i huvudsak uppehållit sig inom några kilometer av fiskodlingens närområde under hela studieperioden. Ingen uppvandring av märkt regnbåge till något vattendrag inom studieområdet kunde påvisas”, skriver Fiskbranschens Fiskförbund i ett pressmeddelande.

Det ska tilläggas att den gamla storöringstammen i Ströms Vattudal, Bågedeöringen, har tynat bort. Ortsbor har vittnat om förorenat vatten, ökad bottenväxtlighet, flytande sjok av döda alger, påväxt på båtar med mera, där sportfiskare har pekat ut fiskodlingarna som en bidragande orsak.
Här kan du läsa mer om studien.

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Publicerad: 10 maj 2021
Av: Anders Lundin
ANNONS