Ägarlös damm hotar åkrar i Aspnäs

Oklart ansvar. En damm i Aspnäs som saknar dammluckor hotar intilliggande åkrar. Då ingen ägare finns i livet menar Länsstyrelsen att de saknar möjlighet att ingripa. Foto: Bengt Östlund

En övergiven damm utan ägare riskerar att skapa översvämningar av åkermark och byggnader i Aspnäs utanför Härnsösand. Eftersom dammens ägare är avlidna menar Länsstyrelsen att de saknar möjlighet att tillgodose lokalbefolkningens önskan om rivning. – Situationen är helt absurd, säger den oroade lantbrukaren Bengt Östlund.

Den småskaliga vattenkraften och tillhörande dammar ställer inte bara till det för vandrande fisk. Även lokalbefolkningen kan råka illa ut, inte minst när omoderna och dåligt underhållna dammar skapar översvämningar när vårfloden tar fart.
Särskilt hopplös tycks situationen vara i Aspnäs utanför Härnösand, där en vattendom från 1929 reglerar en damm som är övergiven och vars ägare är döda. Dammluckor saknas och vatten stoppas med plywoodskivor som förankrats i botten. Intilliggande åkrar riskerar att förstöras av de höga vattennivåerna och Länsstyrelsen i Västernorrland menar att de inget kan göra eftersom de inte har någon att rikta krav mot.

Foto: Bengt Östlund

Bengt Östlund, som driver lantbruk nära dammen, är en av många som är oroade och känner sig maktlösa.

”Det är helt sjukt att det inte finns någon myndighet som tar tag i problemet och river dammen”

– Situationen är helt absurd. Alla som jag pratat med tycker det är helt sjukt att det inte finns någon myndighet som tar tag i problemet och river dammen, och att man inte gjort det i förebyggande syfte för att förhindra att skador uppstår, säger han till Fiskejournalen.

Läs även inslag i P4 Västernorrland här.

Hans Hällman