ANNONS

Åldöden: Bara tomma förhoppningar om många nya fiskvägar?

Ålar och andra arter ska inte behöva bli sönderhackade i svenska kraftverk, anser Älvräddarna. Foto: Uppdrag Granskning
ANNONS

Skandalbilderna på ål och annan fisk som hackas sönder i svenska kraftverk engagerar både politiker och allmänhet. Hoppet sägs stå till de nya och modernare miljövillkoren som vattenkraften ska förses med. Men av dessa beslutade miljöförbättringar riskerar det att bara bli ”pannkaka”, enligt en myndighetsföreträdare som har god insyn i processen.

Sveriges riksdag har beslutat att miljövillkoren för alla Sveriges dryga 2 000 vattenkraftverk ska moderniseras. Miljön i våra vatten ska bli bättre, parallellt med att EU:s vattendirektiv ställer krav. Det är just denna process som flera tunga politiker hänvisar till efter Uppdrag Gransknings skandalbilder där mängder av ål och annan fisk hackas sönder i svenska kraftverk.

Men en myndighetsföreträdare som själv tar kontakt med Fiskejournalen befarar att både rikspolitiker och allmänhet blir förda bakom ljuset.
– Man har bestämt att alla möjligheter till undantag ska utnyttjas. Det vill säga, kan man på något sätt slippa undan miljöanpassning så ska man göra det, säger myndighetsföreträdaren.

Vattenkraften skördar mängder av vuxna ålar på väg mot leken i Sargassohavet. Foto: Ingemar Alenäs

Enligt denne så lobbar SVAF (Svensk Vattenkraftförening) hårt på att man ska avbryta omprövningarna.
– De är ivrigt understödda av Centerpartiet och LRF. Sannolikt kommer de lyckas hindra det mesta av insatserna i form av fiskvägar och vatten i torrfåror. För de storskaliga kraftverken är det än mindre sannolikt att det blir miljöåtgärder. Man gör både från politiskt håll och från kraftbolagen allt för att man ska få fortsätta som i dag, hävdar myndighetsföreträdaren.

Och denne fortsätter:
– Det utrymme som riksdagen avsatt för miljöåtgärder är minimalt och bolagen obstruerar genom att inte bidra det minsta till arbetet med att ta fram miljöåtgärder. Det är ju trots allt kraftbolagen som ska lämna in förslag på fiskvägar med mera till miljödomstolen. Samtidigt lobbar de också stenhårt på Havs- och vattenmyndigheten och på regering och riksdag för att skrämma upp dem med farhågor om elbrist. Totalt sett är sannolikheten stor för att det bara blir pannkaka av de utlovade miljöförbättringarna.

Rickard Nordin, Centerpartiets energipolitiske talesperson, kommenterar den svidande kritiken så här:
– Att undantag skulle innebära att åtgärder inte görs är direkt felaktigt. Även vatten som skulle klassas som kraftigt modifierade eller med mindre stränga krav behöver enligt lagstiftningen göra åtgärder-

Rickard Nordin framhåller att politikerna som lagstiftare behöver ha en helhetssyn.
–  Den vandrande fisken är viktig, inte minst för mig personligen. Vi behöver också se till situationen där en mycket stor del av svensk jordbruksmark påverkas av markavvattning. Vattenkraftens elproduktion i stor skala i norr och med väsentligt effekttillskott i söder behöver hanteras och kulturmiljöer och landskapsbilder behöver kunna bevaras. Lägg därtill beredskapsfrågor, fastighetsvärden, rekreation, grundvattennivån och mycket mer vi behöver ta hänsyn till som politiker.

Myndighetsföreträdaren replikerar Rickard Nordins kommentar så här:
– Det är korrekt att åtgärder ska göras även i vatten med undantag och/eller som är kraftigt modifierade. Men den signal man sänder till myndigheter, verksamhetsutövare och domstolar är entydig: så lite miljöåtgärder som möjligt. Det är för övrigt sannolikt första gången Sverige hanterar ett miljödirektiv så här. Annars försöker vi vara bäst i klassen. Och sedan, i vatten med undantag är det vanligen så att varesig minimitappning eller fiskvägar blir aktuella. Återstår gör möjligheter till en del kosmetiska åtgärder, utan miljömässig relevans.

Publicerad: 23 oktober 2021
Av: Anders Lundin
ANNONS