Allt fler fiskar på rödlistan

ANNONS

Den nya rödlistan över hotade arter från Artdatabanken SLU, är ingen rolig läsning. Vårt sätt att leva utarmar naturen, men för fiskarna finns det faktiskt några ljusglimtar.
Nya fiskarter på rödlistan är:
lake
sjurygg
havskatt
vitrocka
vitling
fyrtömmad skärlånga
Att havskatten hamnat där är föga förvånande. Varje vår pågår ett regelrätt rovfiske med garn på havskattens lekplatser. Att arter som vitrocka och fyrtömmad skärlånga försvinner är ett tydligt bevis på hur destruktiv bottentrålningen verkligen är. Bland de positiva nyheterna är att småfläckig rödhaj och piggvar inte längre anses som akut hotade. Det går alltså att vända en negativ utveckling.
I realiteten betyder rödlistan inte särskilt mycket. En fredning av hotade fiskarter vore naturligtvis självklar, men fortfarande står ekonomiska intressen över biologiska. Som sportfiskare kan vi bara se på när det storskaliga fisket skövlar haven och art efter art försvinner. Ser på gör också våra politiker och de myndigheter som är ansavriga för fisket.
Du kan ladda ner rödlistan som pdf-fil via den här länken.
Anders Nicander

Peter Gimdals rekordkatt från förra året var ett lysande undantag i svenska vatten som nästan rensats på havskatt.

Peter Gimdals rekordkatt från förra året var ett lysande undantag i svenska vatten som nästan rensats på havskatt.


Publicerad: 29 April 2010
Av: Fiskejournalen
ANNONS