Allt fler protesterar mot muddring i Öresund

På de grunda bottnarna i Öresund trivs plattfiskar av olika arter. (Copyright Tomasz Sienick /Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License )

På de grunda bottnarna i Öresund trivs plattfiskar av olika arter. (Copyright Tomasz Sienick /Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License )

Det riktas allt hårdare kritik mot Naturvårdstyrelsen i Danmark sedan de gett fortsatt tillstånd för den miljövidriga muddringen i Öresund. Bland de som protesterar hörs bland annat miljöorganisationer, biologer, forskare, yrkesfiskare och sportfiskare. Samtliga uppmanar att skriva på protestlistan, som nyligen passerade 1000 namn. Länk hittar du längst ned i notisen.
Öresund är ett unikt naturområde där bottentrålning varit förbjuden sedan 1932. Sedan dess har fisket och bottenmiljön blivit allt bättre – tills danska Naturstyrelsen tillät muddring av havsbotten. Nu har stora fartyg intensifierat ”dammsugningen” av sand och grus, som sedan ska användas i byggbranschen. Berömda fiskeplatsen Disken och dess grundtopp låg förut 7,5 meter under vattenytan. Nu har man sugit bort stora delar av grundet, som i dag ligger fem meter djupare. Enligt Greenpeace fungerar området som uppväxtplats för många fiskbestånd, eller har åtminstone gjort det innan muddringen.
Andra som är direkt beroende av ett fungerande ekosystem i sundet är de turbåtsskeppare som kör sportfisketurister, bland annat till Disken. Skepparen på turbåten Vandia, Thomas Nilsson, var den som först kontaktade Fiskejournalen och förklarade vilka förödande konsekvenser muddringen kan få. Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind delar Nilssons oro.
– Det är bara att hålla med Vandias skeppare Thomas Nilsson, våra forskare, naturvårdsorganisationerna och andra som höjer ett varningens finger! Har man den minsta kunskap om marin biologi så inser man att det här kan orsaka en katastrof. Bottenmiljön är oerhört viktig för produktionen i våra hav. Exempelvis har forskningen visat att havsområden som inte bottentrålas (som exempelvis Öresund) producerar 100 gånger mer marint liv, jämfört med områden där bottnarna trålas! Att sugar bort bottenstrukturen helt och hållet…ja man häpnar ju över människans dumhet!
Vill du protestera? Skriva på protestlistan här.
Morgan Fihn