Allvarligt hot mot torsken

Allt större syrefria områden i Östersjön är ett allvarligt hot mot torskstammens återhämtning. Torskrommen dör av syrebrist.
Nya siffror från SMHI visar att allt större områden i Östersjön lider av syrebrist. Nu är bottnarna syrefria över ett område stort som Danmark och Skåne tillsammans.
De syrefria, döda bottnarna är ett allvarligt hot mot allt biologiskt liv i Östersjön. En av de arter som det kan gå riktigt illa för är torsken. Beståndet har visserligen börjat återhämta sig, men kan få svårt med reproduktionen om det inte finns syre på bottnarna.
Torskrommen sjunker olika djupt ner, beroende på hur hög salthalten är. Eftersom salthalten i Östersjön minskat de senaste årtioende sjunker rommen allt djupare. Kommer den ner i de syrefria områdena dör den.
Orsaken till syrebristen är övergödningen som gett algblomning. Växterna förbrukar syret. När de dör frigörs ännu mera näringsämnen och man är inne i en ond cirkel.
Svenne Andersson

Ystadpågen Marcus Persson med en härlig torsk från Östersjön. Men torsken hotas av allt större syrefria områden.