Älvräddarna: Här är det sämsta som hände 2020

Kraftbolag gör allt för att försöka runda miljöprövningarna, enligt Älvräddarna. Här en av torrfårorna i Ångermanälven. Foto: Älvräddarna

Det rör på sig i vattenvården och den övriga miljörörelsen – åt både rätt håll och fel håll utifrån Älvräddarnas perspektiv. Vi har bett deras generalsekreterare Christer Borg att ranka de tre sämsta händelserna från det gångna året.

Här kommer de, utan inbördes ordning:

FRÄCKT. Flera av de stora kraftbolagen ansöker om ändringstillstånd för sina vattenkraftverk. De gör det för att helt runda att miljöprövas under prövningarna enligt NAP (Nationell prövningsplan för vattenkraften). De söker oftast långt utanför ramarna för vad som är möjligt, och räknar med att de ska kunna komma igenom NAP genom att säga att de redan har ett miljöbalkstillstånd och därmed slippa miljöanpassa sina verksamheter. Fult, fuskigt och fräckt.

VÄRDELÖST. HD lämnade inte prövningstillstånd av vår överklagan i målet om Ejforsen. Ejforsen ligger i en mot vattenkraft skyddad del av Dalälven. Därför borde de enligt lag inte fått tillstånd att bygga ett småskaligt vattenkraftverk där. Men det tyckte Mark-och miljööverdomstolen att de visst kunde få. Vad är det för mening med ett absolut skydd mot vattenkraft om vem som helst kan få bygga vilket småskaligt, värdelöst vattenkraftverk som helst?

FALSKT. Regeringen beslutade om att NAP ska genomföras. Älvräddarna tycker att en omprövning av all vattenkraft är bra. Men eftersom myndigheter tillsammans med branschen och nu slutligen regeringen lagt in krav på undantag för storskalig vattenkraft, tycker Älvräddarna att pratet om ”moderna miljövillkor” inte är annat än ordvrängeri, lurendrejeri och falska budskap om hållbarhet.