Älvräddarna: Ni har fel!

ANNONS

Vattenverksamhetsutredningen ställer krav på kraftbolagen, ett nytt och välkommet begrepp enligt många miljövänner.

Vattenverksamhetsutredningen ställer krav på kraftbolagen, ett nytt och välkommet grepp enligt många miljövänner.

1 oktober kom ett efterlängtat förslag på ny lagstiftning kring vattenkraften. Reaktionerna från Svenskt Näringsliv och Svensk Energi lät inte vänta på sig. En debattartikel i SvD från Svenskt Näringsliv har redan fått ett gemensamt svar av Sportfiskarna, Älvräddarna och Naturskyddsföreningen. Nu skriver Älvräddarna ett eget svar där fakta kommer fram som ger ett nytt sken över Svenskt Näringslivs inlägg  i debatten.
Älvräddarna ordförande, Christer Borg, ger svar på tal i en artikel som finns på Älvräddarnas hemsida. I den tar Christer upp bland annat Svenskt Näringslivs hot om minskad konkurrenskraft för svensk industri om vi genomför miljöförbättringar i vattenkraften. Även det ständiga hotet om vattenkraftens minskade reglerförmåga om vi utför miljöförbättringarna har Christer svar på.
– Det är mycket allvarligt att Svenskt Näringsliv försöker skrämmas med dåligt underbyggda argument. Men värre är att de indirekt uppmanar svenska regeringen att bygga industrins konkurrenskraft på fördragsbrott och en med flit snedvriden konkurrens. De flesta andra länder har redan genomfört de förändringar som behövs för våra rinnande vatten, men Svenskt Näringsliv vill att Sverige ska strunta i det för att på så sätt få ett ohederligt försprång gentemot övriga EU, säger Christer Borg.
Att det bara är 200 av de drygt 2 100 kraftverken i Sverige som kan hjälpa till med regleringen är nog en nyhet för de flesta människor. Pratet om svensk vattenkrafts betydelse för regleringen av elnätet tycks även ha lurat Svenskt Näringsliv, eftersom de uppenbarligen inte vet om att endast 200 kraftverk har betydelse för elnätsregleringen, resten är egentligen snarare ett problem.
– Jag ser det som självklart att regeringen nu lägger fram en proposition kring lagförslagen, allt annat vore en skandal. EU:s viten lurar runt hörnen och det är skattebetalarna som får stå den notan. Enda chansen att undvika dessa böter på många hundra miljoner sammanlagt, är en ny lagstiftning. Och den bör instiftas fortast möjligt, anser Christer Borg.
Fiskejournalen följer givetvis utvecklingen.
Läs fler notiser i ämnet.

Publicerad: 17 October 2013
Av: Morgan Fihn
ANNONS